O Stowarzyszeniu

Jesteśmy grupą młodzieży, którą połączyły chwile spędzone razem, wspólne wspomnienia. Teraz, kiedy już opuściliśmy mury naszego liceum, pragniemy dalej utrzymywać ze sobą kontakt. Budujemy Stowarzyszenie osób aktywnych, chcących swoją radość i kompetencje wykorzystywać dla dobra ogółu. Wszystkich absolwentów RADOSNEJ zapraszamy do udziału w naszych pracach.

radosna

Stowarzyszenie zapewnia i organizuje wzajemną pomoc koleżeńską wśród absolwentów liceum (pierwsi członkowie Stowarzyszenia ukończyli już różnorodne kierunki uniwersyteckie i pracują w wyuczonych zawodach). Pracujemy na rzecz wzajemnego porozumienia poprzez utrzymywania przyjacielskich kontaktów, budowanie koleżeńskich relacji. Czynimy to przez dialog na temat przygotowywanych inicjatyw oraz wymianę informacji na temat naszej dotychczasowej działalności oraz osiągnięć zawodowych i naukowych. Poprzez kontakty z partnerami z innych krajów chcemy brać aktywny udział w inicjatywach prowadzonych przez młodzież w Europie – tak, aby głos młodych ludzi był wysłuchany. Pomagamy innym zdobywać różnorodne kompetencje organizacyjne i międzykulturowe. Chcielibyśmy, aby nasza praca przyczyniła się do lepszego rozumienia znaczenia różnorodności kulturowej w jednoczącej się Europie, wartości dialogu międzykulturowego oraz idei obywatelstwa europejskiego. Co jest bardzo ważne, chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i wymienić się poglądami i narzędziami z naszymi partnerami z innych krajów. Zależy nam, aby umożliwiać młodym ludziom podejmowanie działań na różnych poziomach społecznych oraz prowadzić do korzystnych zmian w naszych społeczeństwach. Chcemy pokazać wartości płynące z polskiej kultury będącej częścią dziedzictwa europejskiego. Szczególnie zależy nam aby pracować na rzecz terenów wiejskich, skąd pochodzi znaczna liczba naszych członków.