Oferta skierowana do Absolwentów „Radosnej”

Jeśli jesteś osobą przebojową i chcesz zaangażować się w życie Absolwentów „Radosnej” to ta oferta jest dla Ciebie 🙂

W związku z ciągłym rozwojem Stowarzyszenia Absolwentów „Radośni” oferujemy dwa stanowiska pracy:

CV oraz listy motywacyjne można przesyłać do 25. listopada 2016 na adres mailowy: stowarzyszenie@radosni.pl

Szczegółowy opis stanowisk znajduje się w linkach powyżej.
Pozdrawiamy,
Stowarzyszenie Absolwentów „Radośni”

Ksiądz Bronisław Sieńczak CM wyruszył w swoją ostatnią drogę…

Drogi naszemu sercu, ksiądz Bronisław Sieńczak CM w dniu 21 lipca 2016 r. wyruszył w swoją ostatnią drogę … .

 

Bronisław_Sieńczak

Kapłan Zgromadzenia Księży Misjonarzy, katecheta w parafii NMP z Lourdes w Krakowie (1972-74), doktor teologii po studiach na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1974-78), wicerektor (1979-85) i rektor (1987-94) Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, przełożony Domu ks. Siemaszki (1994-97), wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo (1997-2003), wykładowca teologii dogmatycznej i współczesnej, twórca i wieloletni dyrektor Fundacji im. ks. Siemaszki, którą z Jego inicjatywy powołała Polska Prowincja Księży Misjonarzy. W trosce o dzieci i młodzież wybudował Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina 2000” w podkrakowskich Piekarach, które stało się wyjątkowym miejscem modlitwy, nauki, międzynarodowych spotkań młodzieży z całego świata, miejscem wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Ostoja i wsparcie dla Absolwentów Liceum w Piekarach, członek honorowy Stowarzyszenia Absolwentów „Radośni”

Ksiądz Bronisław Sieńczak był wyjątkowym człowiekiem, był dla nas Darem, Autorytetem i Ojcem, który każdego dnia pokazywał, czym jest prawdziwa miłość do drugiego człowieka oraz miłość do Kościoła.

Niech wiara w Zmartwychwstanie nas umacnia i daje pewność, że życie ks. Bronisława nie kończy się, lecz zmienia, a On na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.